PRAVILA SUDJELOVANJA U KVIZU ZNANJA I BRZINE „ADVENTSKI KALENDAR“

Članak 1.

Nova TV d.d., Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb, OIB 75399377119 (u daljnjem tekstu: Priređivač) organizira kviz znanja i brzine pod nazivom „Adventski kalendar“ (u daljnjem tekstu: kviz znanja i brzine) za čitatelje internetskog portala www.dnevnik.hr.

Članak 2.

Svakog dana u periodu od 1.12.2018. do 24.12.2018. čitatelji portala dnevnik.hr imaju priliku sudjelovati u kvizu znanja I brzine. Kviz znanja I brzine je moguće pokrenuti na stranicama dnevnik.hr, a sudjelovanjem i slanjem svojih podataka sudionici su suglasni s ovim Pravilima.

Kako bi postali sudionik kviza znanja I brzine, potrebno je na adventskom kalendaru kliknuti na pripadajući dan (od 1. do 24), koji odgovara aktualnom datumu, pročitati članak I odgovoriti na pripadajući kviz znanja I brzine. Sudionici imaju mogućnost za osvajanjem samo jedne nagrade bez obzira na broj prijava.

Kviz znanja I brzine je namjenjen svim građanima Republike Hrvatske starijima od 18 godina, a u koliko se kasnije ustvrdi kako je netko od dobitnika maloljetna osoba – biti će diskvalificiran, te neće biti u mogućnosti preuzeti poklon paket.

Članak 3.

Svakog dana u periodu od 1.12.2018. do 24.12.2018. čitatelji imaju priliku sudjelovati u kvizu znanja i brzine. Kviz je moguće pokrenuti na samim stranicama adventskog kalendara klikom na pripadajući/aktualni dan.

Svim sudionicima koji pokrenu kviz biti će postavljena tri (3) pitanja sa ponuđena tri (3) odgovora od kojih je samo jedno točan odgovor, a na koja moraju što brže i točno odgovoriti. Nakon što se točno odgovori na sva postavljena tri pitanja, sudionicima se prikazuje forma za ispunjavanje osobnih podataka koji neće biti korišteni u promotivne, već u svrhu kontaktiranja dobitnika.

Sudionici mogu pokušati što brže završiti kviz, neograničeni broj puta no imati će priliku u finalnom izboru ući samo s najbržim vremenom kojeg su uspjeli ostvariti. Sudionici imaju mogućnost za osvajanjem samo jedne od 24 nagrade bez obzira na broj prijava. Svaki dan 1 sudionik koji točno odgovori na sva 3 pitanja kviza, od 00:01 do 23:59, u najkraćem roku, dobitnik je 1 dnevne/aktualne nagrade. Imena dobitnika biti će objavljena u roku 24 sata od završetka kviza na stranicama dnevnik.hr.

Članak 4.

Priređivač prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (ime i prezime, kontakt mobitel, e-mail adresa) radi sudjelovanja u kvizu znanja i brzine, uključujući radi kontaktiranja sudionika u svrhu provedbe kviza znanja i brzine i uključujući radi korištenja podataka o sudioniku-pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audio materijala o predaji nagrada i slično).

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske Unije.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.

Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.

Tri mjeseca nakon završetka kviza znanja I brzine briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika kviza znanja I brzine.

NOVA TV d.d. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NOVOJ TV d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@novatv.hr.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Svi sudionici kviza znanja i brzine suglasni su s Pravilima sudjelovanja u kvizu znanja i brzine pod nazivom "Adventski kalendar" objavljenih na web stranici dnevnik.hr, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja kviza znanja i brzine. U svakom trenutku tijekom kviza znanja i brzine Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 5.

Članak 5.

Ukoliko u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u kvizu znanja i brzine, može to učiniti na način da pošalje e-mail na dnevnik@novatv.hr. Priređivač će u razumnom roku po primitku maila na njega odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz kviza znanja i brzine.

Članak 6.

Sudjelovanjem u kvizu znanja i brzine Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na kviz znanja i brzine istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na kviz znanja i brzine odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ukoliko se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg sudjelovanja.

Članak 7.

Tijek kviza znanja i brzine nadgledati će zaposlenici Priređivača.

Članak 8.

Smatra se da su sudjelovanjem u kvizu znanja i brzine Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

Članak 9.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti ova Pravila u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

Priređivač može svojom diskrecijskom odlukom iz kviza isključiti one natjecatelje za koje postoje razumni razlozi za sumnju da se u odgovaranju na pitanja koriste nedopuštenim sredstvima poput pomoćnih softwerskih/hakerskih rješenja kojima postižu brzinu odgovaranja koja nije razumno moguća uporabom osobnog računala.

Članak 10.

Svaka promjena vezana uz ova Pravila biti će objavljena na portalu www.dnevnik.hr. uz ovaj dokument.


NOVA TV d.d