PRAVILA SUDJELOVANJA U KVIZU KREATIVNOSTI „DOBRODOŠLE TRIDESETE“

Članak 1.

Nova TV d.d., Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb, OIB 75399377119 (u daljnjem tekstu: Priređivač) organizira kviz kreativnosti pod nazivom „Dobrodošle tridesete“ (u daljnjem tekstu: kviz kreativnosti) za čitatelje internetskog portala www.zadovoljna.hr.

 

Članak 2.

U periodu od 22.2.2019. do 7.3.2019. čitatelji portala zadovoljna.hr imaju priliku sudjelovati u kvizu kreativnosti. Kviz kreativnosti je moguće pokrenuti na stranicama zadovoljna.hr, a sudjelovanjem i slanjem svojih podataka sudionici su suglasni s ovim Pravilima.

Nagradni fond čine 5 x Vichy poklon proizvod .

Kako bi postali sudionik kviza kreativnosti, potrebno je odgovoriti na pripadajući kviz kreativnosti, te na kraju kviza kreativno odgovoriti na zadatak – „Zašto baš ja želim isprobati novu liniju Vichy Slow Age“.

Sudionici imaju mogućnost za osvajanjem samo jedne nagrade bez obzira na broj prijava.

Kviz kreativnosti je namijenjen svim građanima Republike Hrvatske starijima od 18 godina, a u koliko se kasnije ustvrdi kako je netko od dobitnika maloljetna osoba – biti će diskvalificiran, te neće biti u mogućnosti preuzeti nagradu.

 

Članak 3.

U periodu od 22.2.2019. do 7.3.2019. čitatelji imaju priliku sudjelovati u kvizu kreativnosti. Kviz je moguće pokrenuti na zadovoljna.hr .

Svim sudionicima koji pokrenu kviz kreativnosti biti će postavljena tri (3) pitanja s ponuđena tri (3) odgovora. Nakon što se odgovori na sva postavljena tri pitanja, sudionicima se otkriva koji su tip, te koji Vichy proizvod im najbolje odgovara shodno njihovom karakteru. U nastavku kviza kreativnosti se prikazuje forma za ispunjavanje kreativnog zadatka – Zašto baš ja želim isprobati novu liniju Vichy Slow Age. Nakon kreativnog zadatka potrebno je, u za to zadanu formu, upisati osobne podatake koji neće biti korišteni u promotivne, već u svrhu kontaktiranja dobitnika.

Kod kreativnog zadatka stručni tim sastavljen od predstavnika Vichy i Zadovoljna.hr odlučit će čiji odgovori su najkreativniji. Sudionici imaju mogućnost za osvajanjem samo jedne od 5 nagrada (1 x Vichy proizvod) bez obzira na broj prijava. Imena dobitnika biti će objavljena na zadovoljna.hr najkasnije do 15.3.2019.

 

Članak 4.

Priređivač prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (ime i prezime, kontakt mobitel, e-mail adresa) radi sudjelovanja u kvizu kreativnosti, radi kontaktiranja sudionika u svrhu provedbe kviza kreativnosti i radi korištenja podataka o sudioniku-pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audio materijala o predaji nagrada i slično).

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske Unije.
Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.
Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.
Tri mjeseca nakon završetka kviza kreativnosti briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika kviza kreativnosti.
NOVA TV d.d. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NOVOJ TV d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@novatv.hr .
Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Svi sudionici kviza kreativnosti suglasni su s Pravilima sudjelovanja u kvizu kreativnosti pod nazivom „Dobrodošle tridesete“ objavljenih na web stranici zadovoljna.hr, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja kviza.
U svakom trenutku tijekom kviza kreativnosti Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 5.

 

Članak 5.

Ukoliko u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u kvizu kreativnosti, može to učiniti na način da pošalje e-mail na zadovoljna@novatv.hr . Priređivač će u razumnom roku po primitku maila na njega odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz kviza kreativnosti.

 

Članak 6.

Sudjelovanjem u kvizu kreativnosti Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na kviz kreativnosti istiniti, da ne dovode u zabludu, te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na kviz kreativnosti odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ukoliko se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg sudjelovanja.

 

Članak 7.

Tijek kviza kreativnosti nadgledati će zaposlenici Priređivača.

 

Članak 8.

Smatra se da su sudjelovanjem u kvizu kreativnosti Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

 

Članak 9.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti ova Pravila u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti. Priređivač može svojom diskrecijskom odlukom iz kviza isključiti one natjecatelje za koje postoje razumni razlozi za sumnju da se u odgovaranju na pitanja koriste nedopuštenim sredstvima poput pomoćnih softwerskih/hakerskih rješenja.

 

Članak 10.

Svaka promjena vezana uz ova Pravila biti će objavljena na portalu www.zadovoljna.hr uz ovaj dokument.


NOVA TV d.d