linker-img

PRAVILA SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU ZA DODJELU BESPLATNIH EDUKACIJA ZADOVOLJNA AKADEMIJE

Članak 1.

Nova TV d.d., Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb, OIB 75399377119 (u daljnjem tekstu: Priređivač) u čijem je vlasništvu lifestyle portal zadovoljna.hr, organizira natječaj pod nazivom „Osvoji jednu od 50 edukacija Zadovoljna akademije“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) za čitateljice portala www.zadovoljna.hr. Natječaj se organizira se u svrhu promocije portala zadovoljna.hr. Natječaj je napravljen u suradnji s učilištem Algebra i njihovim edukativnim programom 'Google Digitalna garaža'.

 

Članak 2.

Natječaj počinje 31.5.2021. i traje do 10.6.2021.
Čitateljice portala zadovoljna.hr prijavljuju se za osvajanje edukacije putem posebno kreirane prijavnice na portalu www.zadovoljna.hr.

OTVORENO UČILIŠTE ALGEBRA I EDUKATIVNI PROGRAM ‘GOOGLE DIGITALNA GARAŽA’

· Uvod u digitalni marketing
· Web stranica kao temelj digitalnog marektinga
· Korisnici web stranice i ciljna skupinu
· Uvod u SEO – optimizacija web stranica
· Uvod u Google AdWords oglašavanje
· Uvod u Google Analytics


Priređivač pokriva troškove 50 edukacija. Priređivač ne pokriva dodatne troškove koji su vezani uz pohađanje programa.
 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe, starije od 18 godina, koji prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu Sudionici). Sudjelovanjem u Natječaju, Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj naveden u Prijavnici koje su sudionici ostavili putem stranice zadovoljna.hr .
Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da ih priređivač može kontaktirati te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz Natječaj. U slučaju da sudionik ne želi primati takve poruke, može povući danu privolu na primanje obavijesti kako je opisano u Članku 6. ovih pravila.
Priređivač se obvezuje da će dostavljene podatke Sudionika koristiti u dobroj namjeri te da privatne podatke Sudionika neće distribuirati trećoj strani.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi punoljetni Sudionici koji u razdoblju od 31.5.2021. od 12 sati do 10.6.2020. do ponoći na portal akademija.zadovoljna.hr putem posebno kreirane forme Prijavnice ispune i pošalju sve potrebne podatke.
Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da podaci osobnog karaktera koje su dostavili Priređivaču uđu u bazu Natječaja Priređivača, te da će protekom roka od godinu dana računajući od zastare prava na dodjelu nagrada biti uništeni. U svakom trenutku tijekom trajanja Natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 6.

 

Članak 5.

Najbolje prijave, njih ukupno 50 nakon isteka roka Natječaja bira stručni žiri sastavljen od glavne urednice portala, redakcije te marketinga. Svaki pojedini sudionik dobitnik bit će pravovremeno obaviješten, e-mailom i telefonski, o daljnjim koracima i uvjetima korištenja Edukacije. Uvjeti korištenja dobivene Edukacije ovisni su o partneru organizatoru edukacije te se mogu izmijeniti jedino dogovorom natjecatelja dobitnika edukacije i partnera, za što Priređivač ne snosi odgovornost niti je dužan sudjelovati u takvim dogovorima.
Svaki Sudionik može poslati samo jednu prijavu. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može koristiti bez naknade i objaviti njihove osobne podatke: ime i prezime te sadržaj koji su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Natječaj. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su Suglasni da priređivač ove osobne podatke može koristiti bez naknade i objaviti u promotivne svrhe na internetu, televiziji i na društvenim mrežama te na ostalim platformama u sklopu promocije projekta. Odabrani kandidati suglasni su kako će njihovo ime i djelo biti korišteno tijekom svih faza projekta u svrhu promocije projekta na svim platformama.

 

Članak 6.

 

Priređivač prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke radi sudjelovanja u natječaju, uključujući radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe natječaja i uključujući radi korištenja podataka o natjecatelju-pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audio materijala o predaji nagrada i slično).


Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske Unije.
Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.
Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.
Nakon isteka jedne godine od datuma početka natječaja briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika natječaja.
Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na kontakt adresu privatnost@novatv.hr. (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole). U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje istih više neće biti moguće.

NOVA TV d.d. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NOVOJ TV d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@novatv.hr.
Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.
 

 

Članak 7.

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ukoliko se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja. Natječaj se organizira za državljane Republike Hrvatske.

 

Članak 8.

Tijek Natječaja nadgledati će zaposlenici Priređivača.

 

Članak 9.

Smatra se da su sudjelovanjem u Natječaju Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

 

Članak 10.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Natječaja u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

 

Članak 11.

Svaka promjena vezana uz Pravila Natječaja biti će objavljena na portalu www.zadovoljna.hr uz ovaj dokument.

 


NOVA TV d.d