Magenta je osnovna komplementarna boja koja nastaje aditivnim miješanjem crvene i plave