U sklopu platforme Baza poslovnih žena Hrvatske udruge poslodavaca pokreće se Mentorski program za žene koje imaju potencijal i ambiciju napredovati u profesionalnoj karijeri te u budućnosti preuzeti seniorske i vodeće pozicije u tvrtkama kao i za poduzetnice, vlasnice tvrtki koje žele putem mentorskog programa obogatiti svoja dosad stečena znanja. Prijave za prvi ciklus programa traju do 17. veljače, a po konačnom odabiru parova, mentorski program trajat će otprilike šest mjeseci.

Mentori u HUP-ovom programu su muškarci i žene iz različitih industrija na pozicijama predsjednika ili članova Uprava vodećih kompanija. Jedna od mentorica bit će i Ivana Gažić, članica Odbora Baze žena i predsjednica Uprave Zagrebačke burze.

Uloga mentorice u Mentorskom programu za žene veliki je izazov jer mentori imaju iskustvo, ali njega nije uvijek lako prenijeti. Ovo je doista jedinstveni projekt koji može imati konkretne učinke te mi je velika želja da on doista uspije i zaživi.

Očekivanja su značajna jer želimo osnažiti žene koje sudjeluju u programu da realiziraju svoj puni potencijal te kreirati okruženje koje će ih u tome poticati.

Hrvatska udruga poslodavaca pokreće Mentorski program za žene koje imaju potencijal i ambiciju napredovati u profesionalnoj karijeri

Uz to, vjerujem da ovaj projekt može imati i širi učinak, osobito ako uzmemo u obzor da razna istraživanja idu u prilog tvrdnjama da puna participacija žena povećava političku stabilnost, smanjuje vjerojatnost sukoba i povećava BDP, a u ekonomskom smislu, zastupljenost žena u upravljačkim tijelima povećava profitabilnost za 35 posto te kreira 34 posto veću vrijednost za dioničare. Tim više smatram ovaj projekt izuzetno važnim i pravom prilikom da sudjelujem u stvaranju upravo takve pozitivne statistike.

Financijskom industrijom odjeknula je u siječnju 2020. vijest da je Goldman Sachs, jedna od najvećih investicijskih kuća odlučila da neće na burzu uvrštavati kompanije koje nemaju barem jednu ženu u upravi. I to pokazuje u kojoj mjeri se svijet mijenja, a ovakve promjene sigurno će doći i do nas pa je sustav mentorstva izuzetno važan da pripremimo žene za vođenje u budućnosti, govori Ivana Gažić.

Ženama kojima će biti mentorica, kako kaže, nastojat će prenijeti svoja do sada stečena iskustva i znanja, ali još važnijim smatra prenošenje samopouzdanja da imaju kapaciteta za zauzimanje vodećih pozicija.

Okruženje u kojem djelujemo i živimo nerijetko negativno utječe na samopouzdanje žena i to želimo promijeniti. Želimo ih osnažiti da naprave taj iskorak u karijeri jer svojim znanjem, iskustvom I talentom mogu sigurno pridonijeti razvoju i našeg gospodarstva i društva u cjelini. Zanemarivanjem žena kao potencijala u biti ne koristimo 'bazen' od 50 posto radne populacije. Osim što ne zauzimaju vodeće pozicije, u Hrvatskoj je nažalost i niža zaposlenost žena od prosjeka EU, kaže.

Ivana Gažić smatra kako je velika vrijednost HUPO-ovog Mentorskog programa za žene u tome što ukazuje na dokazanu činjenicu da organizacije koje imaju uravnoteženu spolnu strukturu jednostavno uspješnije djeluju, a uz to na strukturiran način pristupa rješavanju tog problema.

Vrlo konkretno identificirane su žene koje imaju kapaciteta za preuzimanje vodećih uloga u poslovnom smislu te su također vrlo konkretno odabrani mentori koji im u tome mogu pomoći svojim znanjem i iskustvom. Dakle, naglasak je na konkretnoj akciji, i u tome je njegova najveća vrijednost. Samo precizno definiranim djelovanjem možemo utjecati na pozitivne promjene na ovom polju, poručuje.

Gospođa Gažić članica je Odbora Baze poslovnih žena, inicijative HUP-a i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koja okuplja poslovne žene sposobne i kvalificirane preuzeti neku od upravljačkih pozicija u kompanijama. Na poziv HUP-a spremno se pridružila inicijativi jer je, ističe, vidi kao važan korak u identificiranju žena koje u bilo kojem trenutku mogu preuzeti vodeće uloge u kompanijama.

Takve inicijative mogu pomoći i samim ženama – ako zadovoljavaju uvjete – da se prijave i tako ohrabre na mogući daljnji korak u svojoj karijeri i doprinesu uklanjanju tzv. staklenog stropa. Prema izvještajima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, zastupljenost žena u upravama društava čiji su vrijednosni papiri uvršteni na Zagrebačku burzu kreće se na razini od svega 15-ak posto i taj je postotak godinama u stagnaciji. U našoj kompaniji zastupljenost žena je 64 posto, a u višem menadžmentu je 75 posto žena. Naša dvočlana uprava također je rodno izbalansirana jer je član Uprave muškarac, govori.

"NE GOVORIŠ ČESTO, ALI KAD NEŠTO KAŽEŠ, TO JE NA MJESTU"

Posebna vrijednost HUP-ovog projekta jest uključenost muških mentora koji su se kao i njihove kolegice mentorice u projekt uključili dobrovoljno. Ivana kaže kako je imala veliku sreću da je uvijek imala šefove i nadređene osobe kojima je bilo apsolutno svejedno je li muškarac ili žena sve dok je dobro radila svoj posao.

Dakle, prvenstveno su gledali moje rezultate i ono što sam ulagala u svoj posao, a ne kojeg sam spola. Isto tako, imala sam prilike vidjeti i doživjeti i drugačiji tretman, temeljen upravo na spolnim predrasudama. Ako stvorimo društvo u kojem postoje jednake prilike, i u kojem ne radimo razliku u svakodnevnom životu, onda i rezultati u tom smislu neće izostati. Želja mi je da takav put bude omogućen svima ne kao posljedica slučajno sretnih okolnosti već kao posljedica strukturiranog pristupa s jasnim ciljevima i kriterijima.

Ravnopravnost spolova temeljna je ustavna vrednota RH te bi žene i muškarci trebali biti jednako zastupljeni u svim područjima javnoga i privatnog života

Ženama koje će mentorirati bit će i svojevrsna podrška, a tko je njoj bio podrška u profesionalnom i karijernom razvoju?

Prva podrška bili su mi roditelji, koji su potpuno isto odgajali sestru, brata i mene, i već od početka imala sam iste mogućnosti za izražavanje svojeg mišljenja, ambicije, izbora smjera edukacije. Mislim da je to u velikoj mjeri odredilo moj život. A nakon toga, imala sam mentore – moje nadređene, to je neizmjerno važno, koji su igrom slučaja svi redom bili muškarci.

Voljela bih da sam imala i mentora ženu. Ono što bi bilo dobro jest da žene imaju ženskih mentora jer, kako od mentora učimo, neke 'ženske' reakcije ne možemo kopirati. Utoliko mislim da je dobro imati i muških i ženskih mentora. Imati mentora važno je za svakoga, ne bih rekla da je važnije za žene, otkriva.

Na svom profesionalnom putu nailazila je na razne izazove, a najteže joj je bilo kad je tek počela raditi i nedostajalo joj je samopouzdanja. Trudila se to nadoknaditi s puno učenja i velikim zalaganjem. S godinama iskustva došlo je i potrebno samopouzdanje, naročito kod donošenja odluka i u kriznim situacijama.

Svaka osoba gradi neki svoj stil u poslu - često sam mislila da ako na sastancima ne uzimam riječ, ne dolazim dovoljno do izražaja. U jednom trenutku moj mi je nadređeni rekao: 'Ne govoriš često, ali kad nešto kažeš, to je na mjestu.'

Ovim primjerom htjela sam pokazati da je svaka osoba različita i treba uzeti u obzir njenu osobnost kada se procjenjuju ukupni rezultati. Upravo je to kod žena ključno – one se često ne ističu, ali ih treba pitati, dati im prostora da govore, izraze svoje mišljenje. To je odgovornost svakog menadžera.

S iskustvom svatko treba pronaći neki svoj balans i način da se u privatno vrijeme ne opterećuje poslovnim problemima

Ivana Gažić upozorila je da je na vodećim pozicijama u tvrtkama koje se nalaze na Zagrebačkoj burzi svega 15 posto žena.

Brojna istraživanja pokazuju da postoji kauzalnost između uravnoteženog omjera muškaraca i žena na ključnim pozicijama u kompanijama te uspješnosti poslovanja jer je raznolikost faktor koji može donijeti prevagu u tržišnoj utakmici, a kompanije koje ne pristupaju ozbiljno politici spolne raznolikosti sigurno ograničavaju svoj puni potencijal. Iskustva pokazuju i da prisutnost žena osigurava manje 'hazarderstva' u donošenju odluka, donosi pažljivije vaganje rizika, a to se posebno pokazuje korisnim u razdobljima krize.

Ravnopravnost spolova temeljna je ustavna vrednota RH te bi žene i muškarci trebali biti jednako zastupljeni u svim područjima javnoga i privatnog života, imati jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata. Ženama ne trebaju privilegije već kreiranje okružja koje će im omogućiti ispunjenje njihovog punog potencijala, a tu uz posao mislim i na mogućnost balansiranja između posla i obitelji uz naglasak na podršku države kod odgoja i čuvanja djece. Inicijative poput Mentorskog programa HUP-a mogu tome doprinijeti, objašnjava.

Mnoge žene na putu k profesionalnom i karijernom razvoju trebaju pronaći način kako da usklade privatni i poslovni život. Ivana Gažić priznaje da nije uvijek u tome bila uspješna i događalo se da joj neki aspekti života radi posla padaju u drugi plan.

Međutim, s iskustvom svatko treba pronaći neki svoj balans i način da se u privatno vrijeme ne opterećuje poslovnim problemima. U velikoj mjeri omjer poslovnog i privatnog diktira korporativna kultura, a korporativnu kulturu određuje menadžment. Zaposlenici današnjice, a najviše milenijalsi, inzistiraju na zdravom omjeru poslovnog i privatnog i uprave to moraju uzimati u obzir ako žele imati zadovoljne i produktivne zaposlenike, napominje predsjednica Uprave Zagrebačke burze.

Nova TV, kao medijski pokrovitelj Mentorskog programa za žene, potpisnica je HUP -ovog projekta Inicijativa 30 koji je također nastao iz Baze žena kao i mentoring program. Medijska podrška ovog hvalevrijednog projekta prirodan je nastavak suradnje Nove TV i HUP-a u pogledu osnaživanja žena u biznisu.

Još lakše do inspiracije uz omiljene teme. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju