Svaka generacija nosi svoje karakteristike i obilježja s kojima se poistovjećujemo tek u trenutku kada nastupi vladavina druge generacije. U trenutku tranzicije, na 'svoje' vrijeme gledamo s nostalgijom, a ove nove generacije ne razumijemo i gledamo s predrasudama.

 

Galerija

Zar ne bi bilo lakše da se nađemo unutar generacije čije karakteristike odgovaraju svima? U čijim se obilježjima lako pronalazimo, u kojoj nema generacijskog jaza, gdje nam je život pun pozitivne energije, vjerujemo u iste stvari i živimo high life!

Riješi kviz i saznaj kojoj generaciji pripadaš.