Ovim stvarima nije mjesto u vašim kantama za smeće i kontejnerima zato što sadrže kemikalije ili toksične spojeve opasne za zdravlje

Pravilnim odlaganjem otpada štitite svoje zdravlje i okoliš stoga se raspitajte što sve možete odnijeti u svoja lokalna reciklažna dvorišta, a u nastavku pročitajte što nikada ne smijete bacati u smeće.

Sve vrste boja, premaza, lakova, odstranjivača boja i lakova kategoriziraju se kao opasan kućni otpad jer sadrže kemikalije.

1. ŽARULJE. Štedne žarulje polako zamjenjuju žarulje sa žarnom niti. Štedne žarulje sadrže živu i zbog toga ih ne smijemo odlagati u ‘obično’ smeće jer će tako završiti na deponiju i ispuštati živu u tlo.

2. BATERIJE. Različite vrste baterija sadrže razne korozivne ili toksične kemikalije koje su štetne za okoliš pa ih zbog toga ne smijemo bacati zajedno sa standardnim komunalnim otpadom.

3. MOTORNO ULJE. Ne lijevajte ga u odvode, ne prolijevajte ga po zemlji i ne odlažite kanistere s motornim uljem na zabačenim lokacijama. Zapamtite da samo jedan galon (3.78 l) motornog ulja može kontaminirati čak jedan milijun galona svježe vode. Također imajte na umu da ga ne smijete ulijevati u kanistere s benzinom, antifrizom, bojom ili otapalima jer se tada ne može reciklirati.

4. ELEKTRONIČKI UREĐAJI. Stari televizor, DVD ili CD player, video rekorderi, mobiteli, kamere, kompjuteri, printer, konzole… Elektronički otpad sadrži teške metale poput kadmija i olova, a zbog toga mu nije mjesto u kanti za smeće.

Štedne žarulje sadrže živu i zbog toga ih ne smijemo odlagati u ‘obično’ smeće jer će tako završiti na deponiju i ispuštati živu u tlo.

5. BOJE, LAKOVI I OSTALI ARTIKLI IZ OVE GRUPE. Sve vrste boja, premaza, lakova, odstranjivača boja i lakova kategoriziraju se kao opasan kućni otpad jer sadrže kemikalije koje su štetne za ljude, životinje i okoliš.

6. TERMOMETRI SA ŽIVOM. Mnogi u svom kućanstvu danas imaju digitalne termometre, ali i ‘stare’ termometre sa živom kojima smo nekada mjerili tjelesnu temperaturu. Takve termometre odnesite u reciklažno dvorište zbog otrovne žive, a isto napravite i sa svim ostalim predmetima koji je sadrže.

7. STARI LIJEKOVI. Lijekovi spadaju u opasni medicinski otpad tj. farmaceutski otpad. Zbog toga se moraju odlagati u posebne spremnike koji se nalaze u reciklažnim dvorištima, a možete ih odnijeti u ambulante, domove zdravlja i ljekarne.

 

 

 

Još lakše do inspiracije uz omiljene teme. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju