Udomljavanje je plemenita, ali i odgovorna odluka koju treba donijeti promišljeno. Prije donošenja odluke važno je informirati se, zbog čega vam u nastavku donosimo odgovore na ključna pitanja koje je s nama podijelila Barbara Sajko, koordinatorica projekata Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce.

Što znaći biti udomitelj? Koja je razlika između udomiteljstva i posvojenja djece?

Udomitelj je osoba koja samostalno ili s članovima svoje obitelji omogućuje djetetu stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe.

Udomiteljska obitelj prirodniji je oblik skrbi o djeci u odnosu na smještaj u ustanovu.

Udomiteljska obitelj dijete prihvaća kao svojeg člana, dijete stječe osjećaj pripadnosti, uči se obiteljskim vrijednostima, pravilima, životu u obiteljskom okruženju, potiču se socijalni kontakti. Uključenost u život obitelji djetetu daje smjernice za život, za osnivanje svoje obitelji, očuvanje obiteljskih odnosa, a to je teško ako dijete boravi u instituciji i ne iskusi obiteljski život...

Upravo su to razlozi koji upućuju na potrebu smještaja djece u obitelji (udomiteljske, posvojiteljske), a ne u instituciju.

Otvoriti srce za ovako plemenit zadatak dokaz je spremnosti da svijet učinimo boljim mjestom za djecu koja su na trenutak izgubila razlog za osmijeh.Razlika između udomiteljske i posvojiteljske obitelji jest u činjenici da je udomljavanje privremeni oblik skrbi i smještaja djeteta dok se ne poprave prilike u djetetovoj primarnoj obitelji ili dok se ne donese odluka o nekom drugom obliku skrbi. Udomitelj bi trebao poticati i omogućavati kontakte i druženja roditelja i djece, naravno ako roditeljima nije oduzeto pravo na roditeljsku skrb. Sva važnija pitanja o brizi i odgoju djeteta udomitelj mora dogovarati sporazumno s njegovim roditeljima ili skrbnikom, Centrom za socijalnu skrb.

Posvojenje je trajni oblik skrbi o djetetu te posvojitelji preuzimaju skrb o djetetu kao trajni oblik skrbi. Posvojiti se mogu djeca za koju je roditeljima oduzeta roditeljska skrb zbog dotadašnje potpune nebrige o njima.

Koje uvjete osoba mora zadovoljiti da bi postala udomitelj?

Osoba koja želi postati udomitelj i dobro je razmislila o ulozi (koja je jako odgovorna i kojoj treba pristupiti s dobro promišljenom odlukom), podnosi zahtjev za izdavanje dozvole u Centru za socijalnu skrb prema svom mjestu prebivališta.

Uvjeti koji se moraju zadovoljiti da bi osoba mogla postati udomitelj su:

 1. punoljetna je i ima poslovnu sposobnost
 2.   hrvatski je državljanin
 3.  ima prebivalište i živi u Republici Hrvatskoj
 4. mlađa je od 60 godina, osim ako nastavlja obavljati udomiteljstvo ili ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 5. ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 6. završila je osposobljavanje za udomitelja, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 7. nema zapreke iz članka 18. Zakona o udomiteljstvu
 8. ima propisane stambene uvjete
 9. ima pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva, osim ako udomiteljstvo obavlja kao samac.

Udomitelj ne može biti osoba u čijoj su obitelji poremećeni obiteljski odnosi ili je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta. Nadalje, udomitelj ne može biti osoba koja ima bolest ili stanje kojim bi bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika/djeteta ili je društveno neprihvatljivog ponašanja, tj. ako je osoba pravomoćno osuđena za neko kazneno djelo.

Koja djeca idu na udomljavanje?

U udomiteljske obitelji najčešće dolaze djeca koja zbog raznih razloga ne mogu više živjeti u svojim biološkim obiteljima. To su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem.

Djeca koja se udomljavaju vrlo su često s puno problema i traumatizirana te im je potrebno puno pažnje, podrške, razumijevanja, ljubavi, prihvaćanja, što im udomiteljske obitelji mogu pružiti. Djeca bi i dalje trebala imati kontakte sa svojim (biološkim) obiteljima, naravno ovisno o razlozima izdvajanja djece iz obitelji i eventualnim sudskim odlukama koje mogu ograničavati i priječiti kontakte.

Udomljavanje je pružanje mogućnosti djetetu da odrasta, razvija se i stječe životne vrijednosti u obitelji.

Kada dijete odlazi iz udomiteljske obitelji?

Udomljeno dijete ili mlađa punoljetna osoba može biti smještena u udomiteljsku obitelj na privremeni smještaj u kriznim situacijama ili na dugotrajni smještaj kada mu je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje drugih životnih potreba.

Dugotrajni smještaj može trajati do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života.

Ako netko odluči postati udomitelj - koji su prvi koraci, kome se obratiti, koliko traje procedura?

Osoba koja želi postati udomitelj podnosi zahtjev za pokretanje postupka dobivanja dozvole za udomiteljstvo u Centru za socijalnu skrb prema svom mjestu prebivališta, a u kojem djeluje tim za udomiteljstvo koji će vam objasniti cijeli postupak i dati vam sve informacije u vezi s dobivanjem dozvole.

Zatim slijedi psihologijsko testiranje za potencijalne udomitelje te dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u vaš stambeni prostor, kako bi utvrdio odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima. Na temelju dobivenih informacija odnosno utvrđenog činjeničnog stanja, tim za udomiteljstvo daje stručnu ocjenu o ispunjavanju uvjeta

Ako su ispunjeni svi propisani uvjeti, Tim za udomiteljstvo članove obitelji uputit će na osposobljavanje za udomitelje u trajanju od 40 sati.

Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati. Centar za socijalnu skrb i udomitelji sklapaju Udomiteljski ugovor. Udomitelj ima pravo i na naknadu za rad i opskrbninu.

Koliko djece može udomiti jedan udomitelj, odnosno udomiteljska obitelj?

U udomiteljsku obitelj može biti smješteno najviše troje djece, ali može biti smješteno i više od troje ako se radi o braći i sestrama. Nastojanje je da se braća i sestre ne razdvajaju jer je i samo izdvajanje iz obitelji traumatizirajuće za djecu, a kamoli još i razdvajanje.

Naravno, potrebno je uzeti u obzir i mogućnosti udomitelja te u skladu s time i postupiti. Kod udomitelja koji sam udomljava (samca) može biti smješteno najviše dvoje djece. Broj smještene djece ovisi i o vrsti udomiteljstva koja se pruža, kao i o poteškoćama djece koju imaju.

Udomitelj može biti i samc. No, je li samcima ipak nešto teže ostvariti status?

Svaka osoba koja razmišlja o tome bi li htjela postati udomitelj, što to sve znači, hoću li moći, znati… važno je da prije konačne odluke osvijesti:

 • Zašto želim postati udomitelj?
 • Što očekujem od sebe u toj ulozi?
 • Kakva su moja očekivanja vezano za dijete kojem mogu postati udomitelj?
 • Kako će se moj život dugoročno promijeniti ovim činom i u kojem će smjeru biti ta promjena?
 • Kako će udomiteljstvo utjecati na obiteljsku dinamiku u udomiteljevoj obitelji?
 • Jesu li za udomiteljstvo spremni svi članovi obitelji, posebice djeca?
 • Kako ću se nositi s teškim emocijama, kada dijete koje udomim nakon nekog vremena otiđe vlastitoj obitelji?

Udomitelji samci prema zakonu bi trebali imati jednake uvjete za udomljavanje kao i udomitelji s obitelji, što potvrđuje i naš dosadašnji rad s udomiteljima, i sa samcima i s obiteljima, koji u pružanju podrške udomljenom djetetu jednako pružaju toplinu, ljubav, prihvaćanje i veliku empatiju, koja je najpotrebnija svakom djetetu.

Svrha je udomiteljstva osigurati skrb i potporu djetetu u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju.

Zašto je udomljavanje važno?

Udomljavanje je pružanje mogućnosti djetetu da odrasta, razvija se i stječe životne vrijednosti u obitelji koja je najbolje rješenje nakon nužnosti izdvajanja iz njegove primarne biološke obitelji.

Za djecu izdvojenu iz vlastite obitelji to je prilika da rastu i razvijaju se u obiteljskom okruženju, uz ljude koji im žele i mogu pružiti ljubav i skrb. Svrha je udomiteljstva osigurati skrb i potporu djetetu u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju.

Iskustva u razgovoru s udomiteljskim obiteljima pokazuju nam kako djeca dolaskom u udomiteljsku obitelj postupno smanjuju loše obrasce ponašanja, prestanu se skitati, poprave ocjene u školi, ostvaruju bolje socijalne kontakte, popravi im se slika o sebi i samopoštovanje. Život u udomiteljskim obiteljima, u odnosu na život u institucijama, neprocjenjivo je iskustvo.PORUKA ZA BUDUĆE UDOMITELJE

Otvoriti srce za ovako plemeniti zadatak dokaz je naše i vaše spremnosti da ovaj svijet zaista učinimo boljim mjestom za djecu koja su na trenutak izgubila razlog za osmijeh. Udomiteljstvo nekim ljudima daje/vraća smisao života.

Program "Sigurnost obiteljskog doma za svako dijete - aktivnosti i servisi za promicanje udomiteljstva i pružanje podrške udomiteljskim obiteljima" jedan je od projekata koji Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce provodi, a koji financijski podupire Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

  Crtež obitelji Stotine novih obitelji: Broj djece u domovima raste, ali se i broj uspješnih posvojenja ipak kreće

Em ma Thompson s cijelom obitelji na crvenom tepihu Emma Thompson: Holivudska diva meka srca upoznala je svog sina kada je imao 16 godina

Još lakše do inspiracije uz omiljene teme. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju