Ljeto nam je stiglo. Bliži se sezona godišnjih odmora, uživanja u moru i odmaranja na suncu na plaži. Vrijeme je da se prisjetimo i onih momaka koje možemo vidjeti na plaži, no ovaj put u jezičnom smislu.

Nađemo li se u nevolji, pomoći će nam spasioci. Ili pak jedan od njih – spasioc.

Je li pravilno reći spasioc? Nije li bolje spasilac? Ili možda spasitelj?

Za imenice koje označavaju vršitelja radnje u hrvatskom se jeziku upotrebljavaju dva sufiksa: - telj i -lac. Prednost se daje sufiksu -telj, odnosno bolje je reći gledatelj i posjetitelj nego gledalac i posjetilac.

Imenice na -lac: ličilac, mislilac, naručilac, nosilac, pratilac, ranoranilac, ronilac, talac

Međutim, u tvorbi od glagola spasiti situacija je nešto složenija.
Imenica Spasitelj (pisana velikim početnim slovom) odnosi se na Isusa, Spasitelja svijeta.

U prenesenom smislu, kad nam netko spasi život, možemo ga doista i gledati kao svoga spasitelja. Ipak, i dalje to nije naziv za osobu kojoj je posao spašavanje unesrećenih.

Dakle, ostaje nam dilema između spasilac i spasioc. Iako se češće upotrebljava spasioc, u standardnom hrvatskom jeziku pravilan je oblik spasilac.

U kosim padežima ta imenica glasi spasioca, spasiocu, spasiocem; mn. spasioci, spasiocima..., pa je analogijom prema tim oblicima došlo i do oblika spasioc u nominativu.

 jednina  množina
 N SPASILAC, TALAC  N spasioci, taoci
 G spasioca, taoca  G SPASILACA, TALACA
 D spasiocu, taocu  D spasiocima, taocima
 A spasioca, taoca  A spasioce, taoce
 V spasioče, taoče  V spasioci, taoci
 L spasiocu, taocu  L spasiocima, taocima
 I spasiocem, taocem  I spasiocima, taocima


Kao što se vidi u tablici, glas l iz nominativa u kosim je padežima prešao u o. Ta glasovna promjena naziva se vokalizacija, a provodi se na kraju sloga: spa-sil-ca (isto je i u riječima: anđeo – anđela, htio – htjela). L se ponovno vraća u deklinaciji u genitivu množine, koji glasi spasilaca. U svim ostalim padežima ostaje o.

Na isti način dekliniraju se i sljedeće imenice koje završavaju na -lac: ličilac, mislilac, naručilac, nosilac, pratilac, ranoranilac, ronilac, talac.

• Netko ne može postati taoc, već samo talac.
• Želimo li urediti stan, pomoći će nam ličilac, ne ličioc.
• U akciji nije sudjelovalo deset ronioca, već ronilaca.
• Tako smatra većina mislilaca, ne mislioca.

Želim vam svima ugodno, mirno i bezbrižno ljeto. Neka vam glavni akteri ovoga teksta ne zatrebaju, radije ih promatrajte sa sigurne udaljenosti.

Pročitajte i ostale jezične savjete naše lektorice Anđelke: