Kada govorimo o dijabetesu, odnosno šećernoj bolesti, tri su glavna tipa: tip 1, tip 2 i gestacijski dijabetes (dijabetes u trudnoći). S obzirom na to da su trudnice osjetljiva populacija, bitno je informirati se kako zdravlje majke i djeteta ne bi bilo ugroženo.

Kada su u pitanju dijabetes i trudnoća, kod žena koje imaju dijabetes tip 1 i li tip 2 tijekom trudnoće stanje se može pogoršati. S druge strane, postoje i žene kod kojih se bolest prvi put javlja upravo u trudnoći i tada govorimo o gestacijskom dijabetesu.

Kako se on liječi, koje rizike sa sobom nosi, što se s njim događa nakon trudnoće...? Odgovore na ta i druga pitanja dala nam je ginekologinja dr. Jasenka Grujić.

Slika nije dostupna Preeklampsija u trudnoći: Odgovori na važna pitanja o stanju koje može postati opasno

Slika nije dostupna Šest istina o kućnom testu na trudnoću koje je dobro znati

1. Što je gestacijski dijabetes?

Kako je već napisano, gestacijski dijabetes oblik je dijabetesa koji se prvi put dijagnosticira u trudnoći. Ta definicija uključuje ranije neprepoznati dijabetes, ali i poremećenu toleranciju glukoze.

2. Zbog čega se javlja? Koja je skupina žena pod većim rizikom od razvoja gestacijskog dijabetesa?

Trudnoća i u zdravih trudnica ima dijabetogeni utjecaj, tj. metabolizam ugljikohidrata može se kretati prema dijabetesu.

Nije još do kraja jasno zašto trudnoća dovodi do prolaznoga dijabetičkog stanja. Moguće je smanjeno izlučivanje inzulina iz gušterače, povećana sekrecija hormona koji imaju antiinzulinski utjecaj, smanjena osjetljivost na inzulin te razne kombinacije uzroka.

Ako sekrecija inzulina postane nedovoljna da prevlada rezistenciju na inzulin, nastaje intolerancija glukoze pa u trudnice govorimo o gestacijskom dijabetesu (GDM).

GDM je slično stanje dijabetesu tipa 2, a patofiziološki se radi o inzulinskoj rezistenciji koja nastaje zbog djelovanja kontrainzulinskih hormona u trudnoći.

Žene s GDM-om imaju povećan rizik za razvoj dijabetesa, a dijabetes nastaje brže i češće u onim skupinama kod kojih postoji veliki broj oboljelih od dijabetesa tipa 2.

Prekomjerna tjelesna masa (adipoznost), daljnji porast tjelesne mase nakon poroda uz povećanu potrebu za inzulinom u trudnoći te ako jedan ili više članova obitelji imaju dijabetes tipa 2, to nosi povećan rizik za pojavu GDM-a, dakle GDM je češći u tih trudnica.

Slika nije dostupna Najčešća pitanja i odgovori: Na što sve treba paziti tijekom putovanja u trudnoći?

Slika nije dostupna Neinvazivni prenatalni test: Sigurna metoda utvrđivanja poremećaja u broju kromosoma

3. U kojoj se fazi trudnoće najčešće pojavljuje? Kada se i kako otkriva?

GDM najčešće nastaje u drugome tromjesečju trudnoće.

Nakon dvadesetoga tjedna trudnoće zbog utjecaja antiinzulinskih hormona tolerancija glukoze progresivno se smanjuje. Učinkovitost inzulina smanjuje se u trećem tromjesečju za do 70 posto.

Međunarodna udruga "International Association of Diabetes and Pregnancy Group" donijela je preporuke za nove kriterije i klasifikaciju gestacijskog dijabetesa 2008. u Pasadeni (SAD).

Pri prvom posjetu u prenatalnoj skrbi potrebno je odrediti glukozu natašte.

Ako je vrijednost 5,1 – 7,0 mmol/L, postavlja se dijagnoza, tj. sumnja na GDM i radi se test opterećenja glukozom ili OGTT.

Granične vrijednosti glukoze u venskoj plazmi za dijagnozu gestacijskog dijabetesa su:

Glukoza natašte
>= 5,1 mmol/L
Koncentracija glukoze nakon 1 sata >= 10,0 mmol/L
Koncentracija glukoze nakon 2 sata >= 8,5 mmol/L

Prema tim preporučenim kriterijima u odnosu na stare, uočava se znatno povećani broj novootkrivenih hiperglikemijskih poremećaja u trudnoći, uz prihvaćanje nove strategije u dijagnostici i praćenju GDM-a.

4. U slučaju da se otkrije, koje se mjere poduzimaju?

Osnovno liječenje GDM-a je dijeta, i to dijeta od 1800 do 2100 kalorija na dan.

Prati se profil šećera, a ultrazvučni pregledi neizostavan su dio prenatalnoga nadzora.

5. Koje su komplikacije u trudnoći povezane s gestacijskim dijabetesom?

Prekomjerni rast fetusa posljedica je fetalne hiperglikemije zbog hiperglikemije trudnice. Tzv. dijabetička fetopatija specifičan je sindrom koji nastaje zbog fetalne hiperinzulinemije.

Trudnice s GDM-om imaju viši perinatalni mortalitet i rađaju makrosomnu djecu (teža od 4000 grama). Nastoji se da vrijednost glukoze u krvi trudnice bude manja od 6 mmol/L, u GUK profilu.

Dobra kontrola razine glukoze u trudnica s GDM-om dovodi do smanjenja učestalosti rađanja makrosomne novorođenčadi.

Preporučena je indukcija porođaja s navršenih 38 tjedana, svakako prije 40 tjedana. Prednost ima vaginalni porod, no sve ovisi i o ostalim porodničarskim uvjetima.

Slika nije dostupna 10 savjeta kako pripremiti dijete na dolazak druge bebe

Slika nije dostupna Drugo stanje: Što je "trudnički mozak" i kako utječe na život trudnice?

6. Što se događa s gestacijskim dijabetesom nakon porođaja?

Nakon porođaja provjerava se glukoza u dnevnom profilu. Potreba za inzulinom u trudnoći, adipoznost (pretilost) i daljnji porast tjelesne mase združeni su s povećanim rizikom pojave dijabetesa tip 2.

Savjetuje se održavanje tjelesne mase kako bi se prevenirao nastanak dijabetesa i kardiovaskularni rizici te sve češće bolesti.

Još lakše do inspiracije uz omiljene teme. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju