Kad bih morala odabrati jezični problem koji govornicima hrvatskoga jezika stvara ponajviše problema, odlučila bih se za deklinaciju imena. Toliko je nedoumica koje nas muče – od toga kako se dekliniraju strana imena, u kojim se slučajevima deklinira prezime, zatim kako glase imena u određenim padežima (Dino – G Dina ili Dine, V Maja ili Majo), koji je naglasak pravilan, pa sve do toga piše li se j ili ne (npr. G Marije ili Marie). Ovaj put zadržat ćemo se upravo na tom posljednjem, pravopisnom problemu.

Dilema o pisanju glasa j u deklinaciji imena zasigurno nije bez razloga. Čak ni pravopisi i jezični savjetnici ne nude uvijek ista i ujednačena rješenja.

Stoga ćemo ovdje biti praktični i odlučiti se za onu verziju koja je svima dostupna na mreži, a to je Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

MARIJE ILI MARIE?

Ženska imena koja završavaju na -ia dekliniraju se tako da se u kosim padežima (svima osim nominativa i vokativa) između osnove i padežnog nastavka umeće međusamoglasnički glas j. Dakle, od imena Maria imamo oblike Marije, Mariji, Mariju itd., Mia u deklinaciji glasi Mije, Miji, Miju... Pravilo se može primijeniti na sva slična imena – Daria, Pia, Tia, i dr.

U deklinaciji imena na -ia piše se j: Nema bolje prijateljice od Darije. Razgovarala sam s Mijom.

Treba imati na umu da su Maria i Marija zapravo dva različita imena. Međutim, njihova je deklinacija vrlo slična – imaju jednake oblike u svim padežima osim u nominativu i vokativu. Kao što je vidljivo u tablici, imenu Maria u kosim padežima dodajemo j, a u imenu Marija to je j konstantno, tj. postoji u svim padežima.

 N  Maria  Marija
 G  Marije  Marije
 D  Mariji  Mariji
 A  Mariju  Mariju
 V  Maria  Marija
 L  Mariji  Mariji
 I  Marijom  Marijom

ANDREJE ILI ANDREE?

Za ženska imena na -ea pravilo je drukčije, odnosno u deklinaciji između osnove i nastavka j se ne umeće. Ako ste se kada zapitali dodajemo li j u imenima kao što su Andrea, Matea, Lea, Tea, odgovor je – ne. Dovoljno je samo na osnovu nalijepiti odgovarajući padežni nastavak.

U deklinaciji imena na -ea j se ne piše: Vidjela sam Mateu u kinu. Našli smo se s Leom.

Naravno, nije isto zove li se osoba Andrea ili Andreja i tu treba biti oprezan. Svako od tih imena ima posebnu deklinaciju, razlika se vrlo lijepo može vidjeti u sljedećoj tablici:

 N  Andrea  Andreja
 G  Andree  Andreje 
 D   Andrei   Andreji 
 A   Andreu   Andreju 
 V   Andrea   Andreja 
 L   Andrei   Andreji 
 I  Andreom   Andrejom 

MUŠKA IMENA NA -IO I -EO

Sve napisano za imena na -ia i -ea vrijedi i za muška imena koja završavaju na -io i -eo. U onima na -io između osnove i nastavka umeće se j, dok se imenima na -eo jednostavno dodaje odgovarajući nastavak, bez umetanja glasa j.

Dakle, ako nam se prijatelji zovu Antonio i Mateo, reći ćemo da smo posjetili Antonija i Matea ili da idemo Antoniju i Mateu.

Ako zapnete pišući neko od imena ovoga tipa, preporučujem vam internetsku stranicu Pravopis.hr. U Rječniku je dovoljno upisati osnovni oblik imena i među rezultatima pretraživanja pojavit će se njegov genitivni oblik (npr. Maria G Marije). Tako ćete najlakše i najbrže riješiti svoje dileme.

Pročitajte i ostale jezične savjete naše lektorice Anđelke:
Slika nije dostupna Tko spašava na plaži – spasioc, spasilac ili možda spasitelj?

Slika nije dostupna Jezični savjeti: Imamo mali problemčić, no međutim ne znamo kako ga i na koji način riješiti

Slika nije dostupna Jeste li za palačinke s ili sa čokoladom? Kada pišemo kraći, a kada duži oblik riječi

Slika nije dostupna Ja bi ili ja bih? Biti će ili bit će? Provjerite znate li koji su oblici pravilni

Slika nije dostupna Gdje ili kamo ideš? Riječi koje često upotrebljavamo u pogrešnom kontekstu

Slika nije dostupna Vječne dileme: 10 najčešćih zamki s ije/je u koje više nećemo pasti

 

Još lakše do inspiracije uz omiljene teme. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju