Brojevi – vrsta riječi kojom označavamo koliko čega ima i koje je što po redu. Prema tome dijelimo ih na glavne (jedan, dva, sto) i redne (prvi, drugi, stoti). Vrlo jednostavno gradivo koje bismo trebali savladati u nižim razredima osnovne škole i s kojim ne bismo trebali imati nikakvih problema.

Ipak, razni napisi u javnosti i na društvenim mrežama mogu nas uvjeriti u suprotno.

BROJATI ILI BROJITI?

Riješimo najprije dilemu koja se tiče glagola i njegovih izvedenica. Pravilno je brojiti, glagol pripada glagolima četvrte vrste, tj. onima koji ispred infinitivnog nastavka imaju samoglasnik i. Dakle, reći ćemo: brojim, brojiš, broji..., ali i brojenje, brojen, izbrojen, prebrojiti i sl.

Što se terminologije tiče, treba razlikovati broj i brojku. Brojevi su matematički pojam, ali i kao što smo već spomenuli – jedna vrsta riječi. Brojke su pak znakovi kojima zapisujemo brojeve. Možemo stoga reći da raste broj zaraženih, ali pišemo arapskim brojkama.

GLAVNI I REDNI BROJEVI

Evo nekoliko hitova s društvenih mreža: ima 17est godina, 6000 tisuća kuna, u 7mom mjesecu trudnoće, proslava 6estog rođendana, 2.-gi dan festivala i neizostavni – Gdje si bio 91-ve?

A lijepo su nas učili da glavne brojeve pišemo bez točke, a redne s točkom (bez ikakvih dodataka): 17 godina, 6000 kuna, 7. mjesec, 6. rođendan. Jednostavnije doista ne može!

PRAVOPISNE POGREŠKE

Ne moramo brojiti previše da bismo stigli do česte pravopisne pogreške, dovoljno je do 4. Često možemo vidjeti da se piše četri, no to je nepravilno. Piše se: četiri, četiristo, četiristoti, četiristotinjak.

Nadalje, pisanje sa spojnicom također je problematično te možemo vidjeti oblike: 10-tak, 80-tih, 90-te, 20-njak i sl. Kad bismo to zapisali slovima, dobili bismo: desettak, osamdesettih, devedesete, dvjestonjak.

Dovoljno je zapamtiti da se nakon spojnice piše onaj dio riječi koji nije sadržan u brojki: 10-ak, 80-ih, 90-e, 20-tinjak. Izuzetak je npr. 20-godišnjak, u kojemu crtica „glumi“ o.

DECIMALNA TOČKA ILI ZAREZ?

U pisanju decimalnih brojeva javlja se dilema – piše li se točka ili zarez? Prema pravopisu znak za odjeljivanje cijelog dijela broja od decimalnog jest decimalni zarez. Dakle, pisat ćemo: Cijena bilježnice je 5,40 kn. Potres je bio jačine 3,4 po Richteru.

S druge strane, velike brojeve bilježimo tako da po tri znamenke odjeljujemo točkom ili pak bjelinom: Osvojio je 3.520.000 kuna. Kuća vrijedi 1 500 000 eura.

PISANJE DATUMA

Govoreći o brojevima, valja napomenuti i kako se pišu datumi. Nije pravilno pisati recimo 09.09.2021., to je karakteristično za računalni zapis u kojemu je predviđen određeni broj mjesta. Nule su nepotrebne, a između brojeva treba ostaviti razmak. Pravilno je 9. 9. 2021., a čita se 9. rujna 2021.

Možda se na početku činilo da smo bar brojeve apsolvirali još u osnovnoj, no mnogi primjeri pokazuju i dokazuju da poteškoća s njihovim pisanjem ipak ima više nego što smo toga svjesni. Ovaj kratki popis neka budu smjernice kojih ćete se držati bilježeći brojeve.

Pročitajte i ostale jezične savjeti naše lektorice Anđelke: